Østre (Store) Haneval (gnr. 48)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Hanevollveien 95 og 111), fra gammelt av sognets nest største bruk og et sentralt sted i bygda. Gården kan ha sitt navn fra den tid man ryddet skogene og brente dem for å bruke asken til gjødsel, idet vall betyr et stykke land som var avsvidd og hvor stubber og røtter sto igjen hist og her (jfr. Ullevål), men den vanligste antatte betydningen er «hanevagle» etter det opphøyede terrenget rundt Østre Haneval og Skoger gamle kirke. I gammel tid gikk det en allfarvei her, og Skoger gamle kirke hadde oppr. navnet «Hanavals Kirkja i Skogarbygd». Tunet ligger på en høyde i eiendommens nordligste del, grensende mot kirken. Terrenget lengst mot syd, som tidligere var sterkt kupert, ble utplanert i 1960-årene. Gården kom tidlig i byborgeres eie, og var i 1348 blant det gods som ble verdsatt etter Olof Gudbrandsdatter i Oslo. I annen halvdel av 1500-tallet hadde Tordenstierneslekten hånd over hele gården, senere ble den lenge eid av sandesokninger. I bekken som kom fra Melsgrennen lå det en kvern som ble brukt til langt utpå 1800-tallet. Sogneprest Christoffer Paul Hammer solgte i 1771 gården i to deler, fra 1788 til 1833 var hovedbruket atter delt. Andreas Andersen Sørby (s.d.) eide hovedbølet 1872-92, deretter gikk det over til Karl B. Ording. Hovedbygningens østvestfløy er et av Skogers eldste hus, hovedfløyen er trolig reist av sogneprest Hammer ca. 1750. I 1947 brant alle de gamle uthusene ned, gavlveggen i hovedbygningen ble også antent, men reddet. En tidligere mye brukt ferdselsvei gikk gjennom gårdstunet, idag er denne vei utradert. Det er 15 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet