Overlærer Klausens gate

I 1937 ble en regulert gate fra dav. Colletts gate langs jernbanen frem til teglverkstomten gitt navnet Overlærer Klausens gate etter Olaf Klausen, som var overlærer ved Latinskolen fra 1901 til 1910. Gaten ble slettet av kartet i 1978.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet