Overlege Lieds Plass

I 1969 ble hele den gjenværende Waagaardsløkken – området mellom Hauges gate og Drammen sykehus – gitt navnet Overlege Lieds Plass etter ordfører og overlege Ulfert B. L. (s.d.). I 1983 fikk imidlertid den delen som ligger mellom Hauges gate og Andreas Thunes gate sitt oppr. navn Waagaardsløkken tilbake, mens området mellom Andreas Thunes gate og sykehuset beholdt navnet Overlege Lieds Plass.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet