Øverud

Husmannsplass, senere bygselsplass under Skallestad, nevnt i begynnelsen av 1700-tallet, lå trolig ved Skalstadsletta ca. 100 meter nordøst for Strømli. Her lå også Loppedammen. Lars Olssøn fikk i 1775 festeseddel på plassen for 8 riksdaler årlig. Ø. ligger i dag i et byggefelt med HVPU hjemmet som nærmeste nabo.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet