Øverud

Husmannsplass, senere bygselsplass under Skallestad, nevnt i begynnelsen av 1700-tallet, lå trolig ved Skalstadsletta ca. 100 meter nordøst for Strømli. Her lå også Loppedammen. Lars Olssøn fikk i 1775 festeseddel på plassen for 8 riksdaler årlig. Ø. ligger i dag i et byggefelt med HVPU hjemmet som nærmeste nabo.

Cookies | Personvern

bn