Øvre Furuvold

Bruk under Selvik Bruk A/S, til 1964 forpaktet av Olaf Fjeld, deretter er jorden brukt under hovedbruket. Uthuset ble revet i 1983, hovedbygningen i 1985.

Cookies | Personvern

bn