Øvre Furuvold

Bruk under Selvik Bruk A/S, til 1964 forpaktet av Olaf Fjeld, deretter er jorden brukt under hovedbruket. Uthuset ble revet i 1983, hovedbygningen i 1985.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet