Øvre Stenstue

Husmannsplass i Bragernesåsen ved enden av Wulfsbergchausséen ved den nåværende Wulfsberglunden. Huset ble bygget av kampesten fra åsen, og bebyggelsen besto av to hus og en låve. Plassen ble også kalt «Hvitluggstua» etter dens siste beboer, Gulbrand Christensen, som bodde der fra 1855 til han døde i 1880 og husene ble revet.

Cookies | Personvern

bn