Øvre Stenstue

Husmannsplass i Bragernesåsen ved enden av Wulfsbergchausséen ved den nåværende Wulfsberglunden. Huset ble bygget av kampesten fra åsen, og bebyggelsen besto av to hus og en låve. Plassen ble også kalt «Hvitluggstua» etter dens siste beboer, Gulbrand Christensen, som bodde der fra 1855 til han døde i 1880 og husene ble revet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet