Øvre Storgatens Sandleveranse

Engrosforretning i sand, sement, kalk og bygningsartikler, senere pukk-, singel- og mørtelverk, grunnlagt 1921 av Karl Bergerud i Øvre Storgate 45. Bedriften leverte til byggmestre og entreprenører og hadde på sin eiendom vanntomt, kran og grabb. Den beskjeftiget på slutten av 1930-årene 8 personer. Aksjeselskap 1948 under navnet K. Bergerud A/S med Finn Solvang som disponent. Videreført på 1980-tallet som sand- og bygningsartikkelforretning under navnet K. Bergerud Eftf. med Jan Tore Woldstad som daglig leder.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet