Øvre Strøm Vandledningsselskap

ble i 1909 startet som et interessentskap for levering av vann til ca. 50 eiendommer i Strøm-terrassene, Blektjernveien og Lassebakken. En del av Øvre Strøms skog ble innkjøpt til formålet.

Cookies | Personvern

bn