Øvre Strøm Vandledningsselskap

ble i 1909 startet som et interessentskap for levering av vann til ca. 50 eiendommer i Strøm-terrassene, Blektjernveien og Lassebakken. En del av Øvre Strøms skog ble innkjøpt til formålet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet