Øyvind Jørgensens vei

ble i 1985 med 44 mot 25 stemmer satt som navn på en regulert vei på Søndre Fjell platå etter at forslagene Hjemmefronten, Milorgsvingen og Martin Olsens vei var forkastet. Veien fikk sitt navn etter Øyvind Normann Jørgensen (1914-1945) fra Skoger, som falt i kampene ved Haglebu 26. april 1945. Etter at veien var opparbeidet, ombestemte bystyret seg i 2003 og ga denne og flere andre (i alt fire) veier i området navnet Milorgveien, noe som skapte stor forvirring blant besøkende som har problemer med å finne frem.

Cookies | Personvern

bn