Paladsteatret

Kino som under navnet National kinematograf i 1907 åpnet i «Johansens sal» i Engene 2, også kalt «Anderssalen». I 1909 skiftet navnet til «Drammens Verdensteater», i 1914 til «Verdensteatret». Eiere var restauratør Erik Johansen og Berthe Nilsen. I 1916 gjennomgikk kinolokalet en omfattende modernisering, og i denne tid holdt kinoen midlertidig til i Amtmand Bloms gate 6, inntil den i september 1916 flyttet tilbake til sitt gamle lokale som nå var blitt så fint at navnet ble endret til «Paladsteatret». I 1917 overtok Drammen kommune driften. Paladsteatret, som særlig hadde western- og andre spenningsfilmer på programmet, ble modernisert flere ganger og var i drift til kinoen ble nedlagt i desember 1982.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet