Palm, Karl J.

Manufakturforretning i St. Olavs gate 2 med salg av manufaktur. trikotasje og damekonfeksjon, grunnlagt 1923 av Karl J. Palm som hadde drevet tekstilforretning i Vestfossen i 6 år og kjøpte en gård på hjørnet av Øvre Storgate og St. Olavs gate av brukseier Rømcke. Den enetasjes bygningen fra 1867-68 ble senere modernisert flere ganger. Vareutvalget, som til å begynne med omfattet metervarer og trikotasje, ble med årene mer og mer preget av konfeksjonsvarer. Forretningen hadde på slutten av 1930-årene 20 ansatte i sine 400 kvm store lokaler. Bedriften ble på 1960-tallet overtatt av sønnen Erik Palm (f. 1913), som hadde gått inn i forretningen i 1935. 15. april 1958 åpnet forretningens nye konfeksjonsavdeling i annen etasje på ca. 240 kvm. Forretningen hadde da 40 ansatte. Forretningen hadde 20 ansatte da den ble nedlagt i februar 1983 fordi eieren var blitt pensjonist og ingen av barna ønsket å overta.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet