Parkometre

ble Drammen beriket med etter et bystyrevedtak i 1961. De første 15 parkometre ble satt opp på østsiden av Bragernes Torv, mens de neste 39 ble satt opp i St. Olavs gate. Taksten var dengang 25 øre pr. halvtime. Etter hvert ble parkometrene avløst av billettautomater, men det er fortsatt en del igjen.

Cookies | Personvern

bn