Pauss, Olav Eduard (1863 – 1928)

Skipsreder, f. i Drammen, s. av kjøpmann Ismar M. P. Fra 1886 bosatt i Sydney (Australia), startet 1892 egen skipsmegler- og rederforretning. Stiftet «Nordmandslaget» i Sydney, hvor han var norsk-svensk generalkonsul 1902-05 og norsk konsul fra 1905. Kommandør av St. Olavs Orden 1919, flere utenlandske ordener.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet