Pauss, Sigurd (1873 – 1952)

Ingeniør og bedriftsleder, f. i Drammen, s. av kjøpmann Ismar M. P. Overing. ved Trondhjems mek. Verksted 1901, ved Ørens mek. Verksted 1905, adm. dir. sammesteds 1908. Formann i Trondhjems tekniske forening, underdir. ved Nylands Mek. Verksted (Oslo) 1919, adm. dir. fra 1921. Medl. av komitéen til revisjon av Arbeiderbeskyttelsesloven 1916-22, av komitéen til modernisering av Marinens Hovedverft 1926-28, av undervisningskomitéen for de tekniske mellomskoler 1911-33. Medlem av Veritas’ faste komité fra 1926, formann i Mekaniske Verksteders Landsforenings Arbeidsgiverforeing 1926-33, fra 1919 medlem av Norsk Arbeidsgiverforenings sentralstyre.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet