Pay, Halvor

Slakter og politiker, tilhørte en gammel kjøpmannsslekt som i generasjoner hadde bodd dels i Drammen, dels i Christiania. Oppdratt i Skottland, dro til sjøs og ble skipper i utenriksfart. Slo seg like etter 1814 ned i Drammen hvor han ernærte seg dels som slakter, dels som høker, klarte som den første håndverker etter 1814 å bli valgt til eligert mann (for Bragernes 1829-31). Kaptein i borgergarden, flere ganger valgmann, bidragsyter til opposisjonsbladet «Statsborgeren» med klager fra Drammen, medlem av Drammen bystyre og formannskap 1842.

Cookies | Personvern

bn