Pedersen, Pt. & Berg, Farvehandel

Grunnlagt 1883 av cand. pharm. Pt. Pedersen i W. C. Møllers gård, Nedre Storgate 11. Pedersen interesserte seg hovedsakelig for den teknisk-kjemiske fabrikasjon, og hadde en betydelig omsetning – spesielt til Nordland – av slike artikler. Etter dennes død i 1894 gikk P.A. Berg inn som bestyrer og drev forretningen sammen med grunnleggerens enke. Berg innskrenket den tapsbringende teknisk-kjemiske fabrikasjon og omla driften til å øke den øvrige handel, noe som raskt førte til at forretningen ble byens og fylkets største og mest kjente i sin bransje. I 1912 ble Berg medinnehaver og firmanavnet ble endret til Pt. Pedersen & Berg. I oktober 1912 overtok Berg som eneinnehaver. I 1913 flyttet bedriften til Nedre Storgate 1 hvor den senere holdt til, fra 1923 i egen gård. Firmaet drev farvehandel og teknisk kjemisk fabrikk. Det forhandlet oljer, farver, kjemikalier, børstebindearbeider, tjære, såper og parfymer, engros og detalj. På slutten av 1930-årene beskjeftiget det 16 ansatte. P. A. Berg døde i 1933 og forretningen ble overtatt av hans sønn, Rolf A. Berg (1896-1984). Familieaksjeselskap 18. november 1937 med Berg som disponent. Engros-avdelingen, som i 1976 flyttet til Åssiden, var i 1984 distriktets største engrosfirma i sin bransje. Fargehandelen ble nedlagt på 1990-tallet, men bedriften består som eiendomsselskap.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet