Pehrson, Ole

Kjøpmann i Drammen, grunnla 1834 et malteri ved Nedre Sund på Bragernes, ca. 1840 omgjort til bryggeri og mineralvannfabrikk og senere solgt til Halvor Ellingsen. Pehrson brygget også øl, men bryggeriet var et lite pottølbryggeri av mindre betydning. Drev også som høker, grosserer og baker og opprettet i 1841 også et lite bryggeri på Strømsø, men kom snart i økonomiske vanskeligheter. I 1842 måtte han selge gården ved Nedre Sund, året etter måtte han også selge bryggerigården på Strømsø, hvor bryggeriet ble videreført av Mathias Nærup. Pehrson flyttet deretter til Larvik hvor han arbeidet som bokholder, men flyttet senere tilbake til Drammen hvor han døde.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet