Pehrson, Robert Didrik (1872 – 1965)

Forretningsmann og skiløper, f. i Drammen, s. av skipskaptein Nils Chr. P. Kjeleinspektør ved Holmen Papirfabrik i Drammen 1895-98, ingeniør hos G. Hartmann 1898-1905, disponent for Finska AB G. Hartmanns Maskinaffär 1905-31, forretningsmann i Finland 1931-42, deretter bosatt på Modum. Tok mange premier i Holmenkollen bl.a. Damenes Pokal, seiret i hopp i Østerrike og Finland. Holmenkollmedaljen 1899, ridder av St. Olavs Orden 1923.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet