Pensjoniststien

Turvei fra Blåbærkollen ned mot Mælen og Skoger kirke (ca. 3 km), anlagt 1983. Før oppstigningen til Kollen passeres Hovet, som kan ha vært et hov el. tingplass i gammel tid.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet