Pensjoniststien

Turvei fra Blåbærkollen ned mot Mælen og Skoger kirke (ca. 3 km), anlagt 1983. Før oppstigningen til Kollen passeres Hovet, som kan ha vært et hov el. tingplass i gammel tid.

Cookies | Personvern

bn