Perstua (Gråstua)

Boplass på østsiden av Borgeåsen (Mellom-Borge), bygget som gårdsarbeiderbolig. Den siste beboer, Harald Eriksen, flyttet til Imjelt da stua brant ned ca. 1950.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet