Peter Høegs gate

I 1931 fikk gaten fra Havnegaten frem til Gamle Kongevei vest for Kobbervik gård navnet Peter Høegs gate etter Peter Hannibal H. (s.d.), etter at et forslag på Bruastuveien etter skipstømmermann Caspersens hus Bruastua, som lå her, var blitt forkastet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet