Peter Østbyes gate

U-formet boliggate på Strøtvet som utgår fra Tord Pedersens gate, het tidligere Rektor Østbyes gate men fikk sitt nåværende navn i 1966. Oppr. var det meningen at gaten skulle få navnet Olaus Johnsens gate, men dette ble frafalt på grunn av fare for forveksling med Alv Johnsens gate på Vestre Nøste i Lier.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet