Petersen, Anton Kristian (1858 – 1947)

Skolemann, f. i Oslo, virket fra 1900 som adjunkt ved Drammen Latinskole. Overlærer ved samme skole 1911, lektor 1921-27. Lærer ved Drammens tekniske aftenskole 1903-27, utga flere skolebøker for prosjekttegning, deskriptiv geometri for realgymnasier, tekniske skoler og tegneskoler, oppgaver i fysikk og matematikk samt naturvitenskaplige og filosofiske avhandlinger. Initiativtager til innføringen av praktiske elevøvelser i fysikk i skolene.

Cookies | Personvern

bn