Petersen, Jacob Christian (1870 – 1964)

Biskop, f. i Drammen, s. av kjøpmann Peter P. Biskop i Stavanger 1924-40. Formann i Det norske Misjonsselskaps hovedstyre 1921-23 og 1930-36, styreformann og -medlem i en rekke andre kristne organisasjoner. Skrev atskillige artikler i kristelige blader, prekener til pressen gjennom Kristelig Pressekontor m.m. Utga «Fortolkning av Hebræerbrevet» (1911), «Grundforskjellen mellem den gamle og moderne kristendomsopfatning» (1912).

Cookies | Personvern

bn