Petersen, Lars Peter (1798 – 1862)

Sogneprest, f. i Kristiania, kom etter 25 år som sogneprest til Saltdalen, Søndre Aurdal og Skedsmo i 1849 til Bragernes hvor han virket til sin død. Formann i skolestyret og skolekommisjonen 1854-62. Ledet på en klok måte det kirkelige liv i Drammen i den vanskelige brytnings og vekkelsesperioden rundt 1850.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet