Pettersen, Georg Henrik (1839 – 1923)

Lege i Drammen fra 1868, distriktslege 1893-1912. Medisinsk forfatter, utga bl.a. «Beretning om sundhedstilstanden og medisinske forhold i Norge» (1909) og «Epidemisk poliomyelit» (1906). Introduserte det s.k. «Liersystemet» i sinnsykepleien etter mønster fra Holland, Belgia og Tyskland. Ridder av St. Olavs Orden 1911.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet