Pettersvoll

Bruk av Ekholt på Konnerud (bnr. 3, Jarlsbergveien 61 B), oppr. tre bruk (Østre og Vestre Pettersvoll og Ellingsrud), som i 1777 ble solgt samlet til Paul Jahnsen for 82 riksdaler.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet