Pettersvoll

Bruk av Ekholt på Konnerud (bnr. 3, Jarlsbergveien 61 B), oppr. tre bruk (Østre og Vestre Pettersvoll og Ellingsrud), som i 1777 ble solgt samlet til Paul Jahnsen for 82 riksdaler.

Cookies | Personvern

bn