Pfeffer, Gustav (1878 – 1951)

Ingeniør, leder av Drammens Jernstøberis kjøleavdeling 1912-48. Født og utd. i Tyskland, kom til Norge i 1910. Som den første som satte igang regelmessig produksjon av kjøleanlegg bygget han opp den norske kjølemaskinproduksjon fra grunnen av. Takket være Pfeffers innsats ble kjøleanlegg en av grunnpillarene i Drammens Jernstøberis produksjon.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet