Pistolgangen

Meget smal gate som går inn i bebyggelsn fra Tordenskiolds gate øst for Telthusgaten. Navnet kan ha oppstått på folkemunne fordi gaten er «smal som et pistolløp», andre teorier viser til at navnet kan henspeile på en forlengst glemt begivenhet som en pistolduell o.l. I 1765 benevnes gaten som Murmestergaden, mens den to år senere kalles Pistolstrædet.

Cookies | Personvern

bn