Plassane

Bruk på Vestskogen ned mot Plassanetjernet, som trolig har sitt navn fordi det oppr. skal ha vært to plasser her, Haugen og Sollien (Jonsonbråtan). I mange år det eneste selveierbruk på Vestskogen i nyere tid, senere solgt til brukseier W. Stibolt som sommerbolig. Fra ca. 1840 til ca. 1870 bodde Kristian og Eli Kristensen her, senere datteren Karen Løkka. Hennes datter Kristiane og mannen August Karlsen var de siste oppsittere på Plassane, de flyttet i 1930 til Skulkerud. Husene står fortsatt.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet