Platou, Theodor Christian Stoud (1858 – 1942)

Amtmann, f. i Kristiansand, fra 1902 bosatt i Drammen som amtmann i Buskerud, fratrådte 1928. Medl. av en lang rekke, dels meget viktige off. komitéer og kommisjoner, herunder sportellovkomitéen 1891-93, pensjonskomitéen 1896-97, formann i invaliditetsforsikringskomitéen 1900-02, i komitéen om Statens bygningsvesen 1901-03 og pensjonslovkomitéen 1906-09. Stifter av og formann i Buskerud Skogselskap, formann i Buskerud Landbruksselskap 1902-28. Departementets repr. i Drammens Museums styre, formann 1937. Medl. av direksjonen i Centralbanken for Norge, Kristiania Spareskillingsbank og Drammens Sparebank, fra 1937 formann i sistnevnte. Medl. av Kontrollkommisjonen for Lierasylet 1926-31, for Drammensbanen m.m. Kommandør av St. Olavs Orden 1912.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet