Polfarere

Av norske polfarere har Drammen fostret to, nemlig Henrik Greve Blessing (s.d.), som i 1893-96 deltok som lege på Fram-ekspedisjonen med Fridtjof Nansen, og Odd Dahl (s.d.), som deltok som flyver i Roald Amundsens Maud-ekspedisjon 1922-25. Det hører til de store gåter at Drammen har oppkalt en rekke gater etter polfarere uten tilknytning til byen (Nansen, Amundsen, Bjaaland, Johansen, Wisting), men ingen gater etter de to eneste polfarere som fødtes og vokste opp i Drammen.

Cookies | Personvern

bn