Polioinstituttet

ble i 1955 bygget vis-a-vis Drammen Sykehus etter en poliomyelittepidemi tre år tidligere. Det hadde plass til 15 barn. Etter hvert overtok sykehusets nevrologiske avdeling, og instituttet ble nedlagt og bygningen revet i 1975.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet