Polioinstituttet

ble i 1955 bygget vis-a-vis Drammen Sykehus etter en poliomyelittepidemi tre år tidligere. Det hadde plass til 15 barn. Etter hvert overtok sykehusets nevrologiske avdeling, og instituttet ble nedlagt og bygningen revet i 1975.

Cookies | Personvern

bn