Postvesen

I 1647 grunnla og organiserte Hannibal Sehested det norske postvesen, og Drammen var med fra starten av. Posten gikk en gang ukentlig, og portoen for et vanlig brev fra Bragernes til Christiania var 2 skilling. Portotakstene forandret seg ikke stort i århundrenes løp, til langt inn på 1900-tallet var portoen for et vanlig brev 10 øre (3 skilling). Oppsitteren på Øren gård, Trond Øren, var postbonde og hadde til oppgave å sørge for at posten ble viderebefordret. I 1810 ble det opprettet eget postmesterembede i Drammen med Josias Daniel Smith fra Danmark som postmester. Han satt til 1829, senere postmestere/postsjefer har vært: H. J. F. Groth (1829-1857), C. F. Heiberg (1857-93), G. Jessen (1893-1920), T. Fjeldstad (1920-31), O. M. Telle (1931-46), O. J. Grimstad (1946-47), Peter Christensen (1947-61), David H. B. Davidsen (1961-71), Ivar Hundvin (med titel av postsjef, som også er regionsjef for Buskerud postregion, 1971-79), Jens N. Lorentzen-Lund (1979-83), Eiliv Hesjedal (1983-85), Jens N. Lorentzen Lund (1985-88), Sverre Larsen (1988-).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet