Poulsson, Anne Cathrine (1831-1890)

Sosialarbeider, sønnedatter av Søfren P., tilbragte hele sitt liv i Drammen hvor hun særlig ofret mye arbeid for de fanger som satt i Drammen Arrest idet hun hadde tillatelse av byens magistrat til å besøke dem og tale Guds ord for dem. Hennes søster Hanna Henriette (1833-1904) var mor av den senere ordfører Olaf Berger.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet