Poulsson, Halvor (1754 – 1813)

Kjøpmann og tobakksfabrikant på Bragernes, s. av Poul Søfrensen. Eligert mann på Bragernes 1793-1809, fra 1803 eldste medlem av kollegiet. Var blant de 10 drammensere som i 1809 undertegnet Jacob Aalls skrivelse fra 89 fremstående ledere for den norske forretningsstand til prins Christian August med krav om en nyorientering i regjeringens handelspolitikk.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet