Poulsson, Poul Halvor (1782 – 1862)

Handelsmann i Drammen, s. av Halvor P., tok borgerskap som detaljhandler på Bragernes 1810 og overtok 1813 sin fars tobakksfabrikk. Hans gård lå like ved Bragernes kirke, dertil eide han gården Valle i Lier. Poulssons løkke ble i 1853 solgt til kommunen for 1200 speciedaler og utlagt til Bragernes nedre kirkegård. Kjøpte i 1824 sammen med kjøpmennene Madsen, Heyerdahl og Grøner det statseide Schimmelmanns Glasverk og drev dette inntil nedleggelsen i 1832. Medstifter av Drammens Sparebank 1823, overformynder på Bragernes og en av de 11 borgere som i 1852 rekonstruerte St. Olafs Klub (s.d.). Ble i 1858 valgt til St. Olafs Klubs eneste æresmedlem gjennom tidene. Sønnen Halvor (1814-1854) etablerte i 1844 en tobakksforretning i Massachusetts.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet