Poulsson, Søfren (1750 – 1824)

Kjøpmann og overformynder på Bragernes hvor han var eligert mann 1798-1806, s. av Poul Søfrensen. Tok borgerskap i 1775 og kjøpte samtidig Peter Kohts store gård på Bragernes (i dag Øvre Storgate 55) som han betalte med 2000 riksdaler. En av initiativtagerne til dannelsen av «Det Ridende Grønne Corps» (s.d.) i 1773. I 1808 solgte han sitt handelshus og tobakksfabrikk til svigersønnen Søfren Bloch. Hans 23 barn sørget for en rik etterslekt i Drammen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet