Poulsson, Søren Anton (1847 – 1934)

Ordfører 1892-94, f. i Drammen, s. av skipskaptein Magnus P., s. av Søfren P. Sjømann og politiker, skipskaptein 1872-86, bestyrer for Drammens Sjømandsskole 1886-91. Reiste i 1894 fra Drammen for å overta stillingen som adm. dir. i Kristiania gjensidige Skibsassuranceforening, var fra 1897 til sin død adm. dir. i Assurance foreningen Skuld. Styreformann i Krigsforsikringen for norske skip 1914-22, formann i Det norske Veritas 1903-25, formann i Drammens Sjømannsforening 1883-94, formann i Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning (Redningsselskapet) fra 1894, æresmedlem 1931. Medlem av en rekke kgl. kommisjoner. Ridder (1901) og kommandør (1917) av St. Olavs Orden «for fortjenester av norsk sjøforsikring og skibsfart», kommandør av den britiske Imperie-ordenen.

Cookies | Personvern

bn