Poulssons Tobaks- og Cichorifabrik

ble grunnlagt på Landfalløya som tobakksfabrikk av Halvor Paulsson (s.d.). I 1813 overtok Poul Halvor Paulsson (s.d.) og omkring 1875 ble produksjon av sikori opptatt. Mot slutten av 1800-tallet ble tobakksproduksjonen nedlagt, ved århundreskiftet ble navnet endret til Hotvet Fabrikker. Fabrikken, som ble drevet med damp, ble nedlagt i 1903 idet forbruket av sikori var gått sterkt tilbake og nesten forsvunnet fra markedet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet