Presterudfeltet

I 1978 kjøpte Buskerud sentralsykehus et 20 mål stort område ved Hauanveien med sikte på boligbygging for de ansatte ved sykehuset, hvor boligbehovet var stort p.g.a. mange nyansettelser. Pågangen var imidlertid liten og prosjektet, som omfattet 40 rekkehus, ble i 1980 utsatt «på ubestemt tid». Området ble senere bebygget av andre utbyggere.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet