Prins Oscars gate

Tverrgate som fra rundkjøringen ved Strandveien krysser Tomtegaten, Nedre Storgate og Engene og svinger østover over de tidligere Brandtenborgjordene frem til Solbakken. Den eldste strekning, fra elven til Thornegaten, fikk sitt navn i 1869 etter Sverige-Norges arveprins, den senere kong Oscar II, mens strekningen fra Thornegaten og nordover ble opparbeidet i 1955.

Cookies | Personvern

bn