Privilegiekommissionen

I 1715 fikk Drammensbyene kjøpstadsprivilegier. For å håndheve disse nedsatte borgerne en «privilegiekommisjon», en slags handelsborgerlig aksjonskomité, som sørget for å håndheve handelsprivilegiene – hvordan handelen skulle drives og hvem som skulle drive den. Det ble valgt fire privilegiedirektører som hadde det overordnede oppsyn med regnskap og administrasjon, mens to privilegiefullmektiger og to privilegieinspektører holdt oppsyn med handelsvirksomheten på bryggene og andre steder, bl.a. ved å konfiskere ulovlig solgte varer, slå ned på smugling og utlendingers ulovlige handel m.v. Kommisjonens faste jurist var lenge prokurator Engelhardt Laurensen Robsahm (død 1754), Erik Børresens oldefar. Privilegiekommissionen fungerte også som et «surrogat» for den borgerrepresentasjon som Drammen først fikk med de eligerte menns borgerutvalg i 1770.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet