Prøiserud

Bruk utskilt av Gomperud (Konnerudgaten 320 C), har sitt navn etter Jakob Anderssøn Preutz (Prydz) (1698-1746), som var bosatt på eiendommen. På et kart fra 1741 kalles eiendommen Prydserud. Dette taler for at Jarlsbergverkets første bergmenn fra 1731 kan ha vært hentet fra Røros, hvor man allerede i 1698 finner en annen Jacob Anderssøn Prytz som ertsscheider, muligens farfar av Preutz på Konnerud. Ole Ellefsen Ekholt drev bruket fra 1892 til 1924, han var en fremtredende mann på Konnerud og viseordfører 1898 – 1901.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet