Provideringskommissionen

I 1716 tok norske tropper oppstilling ved Gjellebæk i Lier for å hindre Carl XII i å trenge frem. For å skaffe forsyninger frem til Gjellebæk ble det oppnevnt en «provideringskommisjon» bestående av brødrene Otto og Gabriel von Cappelen, Søren Lemmich og Peder Buch. Deres arbeide var uten sammenligning det viktigste moment i Norges forsvar, og hele Norden hadde sin oppmerksomhet rettet mot Drammen i disse ukene. Forutsetningen for at forsvaret skulle lykkes var at det ble skapt et improvisert depot som kunne skaffe hæren det den trengte. Provideringskommissionen i Drammen hadde æren for at dette lyktes, og de fire kommissærer i den drammensiske borgerkommisjon, som trolig fratrådte sine verv i begynnelsen av 1717, utførte en stor historisk gjerning.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet