Pryser, Thoralf (1885 – 1970)

Redaktør, f. i Drammen, s. av telegrafmester Gustav F. P. Cand. oecon. 1909, vernepliktig kaptein 1930. Sjefredaktør i Morgenposten 1918-46, formann i Norsk Presseforbund 1924-28. Pressekommissær ved Norges Varemesse fra starten til 1945. Formann i Norsk-Baltisk Forening 1929-39, representerte den norske presse ved 100-års festlighetene for den norske innvandring til USA i Minneapolis 1925. Forfattet brosjyrer om Trysilbanen, A/S Lands Træsliberi og Papirfabrik 1872-1947, den historiske innleding til Statstjenestemannsforbundets 25-års jubileumsbok 1949, innehadde en rekke utenlandske ordener.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet