Pukerud (gnr. 102)

Matrikkelgård i Strømsgodset som senere ble delt i flere bruk. Gårdene ligger i bakkehellet mot elven rett nedenfor Konnerudkollen. Tidl. skrivemåter: Puggerød (1593), Puggerødt (1604), Pugerød (1723). Navnet skriver seg enten fra det gammelnorske puki, djevel, eller «pukkel i terrenget», det siste anses mest sannsynlig. Hannibal Sehested fikk rådighet over gården litt før 1650, den ble i 1690 solgt til Nils Rasmussøn på Bragernes som var sønn av en tidligere eier. Fra 1809 til 1852 eides gården av Gabriel Smith på Øvre Strøm. Den ble skylddelt i 1865 og bnr. 2 ble i 1873 solgt til Nils Pedersen Næs og året etter til Edvard Green, begge druknet i 1874, den første i Snarumselven, den andre i Drammenselven idet han en natt skulle ta en snarvei over jernbanebroen fra Brakerøya til Strømsø. På Pukeruds grunn ble det i 1866 anlagt et malmknuseri og vaskeri for det engelske gruveselskap på Konnerud, og en malmbane eller kjerrat som fra skogskråningen førte opp i åsen. På tomten etter malmknuseriet og vaskeriet ble Pukerud Papirfabrik, den senere Jarlsberg Paper Mills, oppført. Det nye gruveselskap, Mines des Jarlsberg, kjøpte i 1904 grunn av Pukerud mellom elven og jernbanen til malmoppberedningslager for prøvedrift. Gulskogen stasjon ble anlagt på Pukeruds grunn. Det er 89 bruksnumre på gården

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet