Pukkforvalteren

innehadde den høyeste stilling ved Jarlsbergverket etter direktøren, bergskriveren og schichtmesteren. Han hadde overoppsyn over gruvene og pukkverkene og førte disses regnskaper. Den første pukkforvalter var Ludvig Lorentsen, som ble ansatt ved verkets første anlegg. Han ble avskjediget i 1736 og hans oppgaver ble underlagt schichtmesteren inn til en ny pukkforvalter, den tyske bergmann Madelung, ble ansatt i 1737. I november 1742 forlot Madelung Konnerud og flyttet til Kongsberg, hvor han senere ble myntmester. Pukkforvalterens oppgaver ble deretter tillagt schichtmesteren.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet