Pukkverkene

Ved Jarlsbergverket var det 6 pukkverk med disse navn: Der Glaube, Die Hoffnung, Die Treue, Die Liebe, Die Gottesfurcht og Der Fleis. Hvert pukkverk besto av 9 stempler som ble drevet ved vannhjul av 14 fots diameter. Vannhjulene hadde normalt en omløpshastighet på 500/t og hvert stempel ble løftet tre ganger for hver gang hjulet gikk omkring, dvs. hvert stempel gjorde 1500 slag i timen, men avhengig av vannmengden – jo større vannmengde, jo hurtigere gikk hjulene og stemplene. Når pukkverkene hadde tilstrekkelig vann, kunne to pukkere i hvert pukkverk utpukke fra 16 til 24 tønner malm i døgnet og avgi arbeide til 2-3 slemmere og holde fire til ni vaskebenker igang. Men pukkverkene var sjelden alle i drift samtidig, og av mangel på vann var ofte bare 6 av stemplene igang. Årlig ble det ved verket pukket fra 1800 til 2000 tønner malm, det høyeste tall var 2500 tønner. Malmen besto hovedsakelig av grovkornet blymalm, grov- og finkornet bly med innsprengt gult kobber, lasurer og gul kobbermalm med spatt og jernarter, dels av kalkartige bergarter blandet med feltspat, av blåbest og blende. Arbeidet i pukkverkene skjedde i 12 timers skift fra kl. 4 til 16, arbeiderne hadde en halv times pause om morgenen og en times middagspause, dog uten at pukningen ble stanset i pausene, den skjedde uten opphold og pukkverkene hadde hver sin uke nattskift og dagskift. For hvert skift mottok pukkerne 16 skilling i betaling, dvs. 4 riksdaler og 64 skilling i månedslønn, beregnet etter 28 skift månedlig. Av de øvrige arbeidere fikk en overslemmer 12 skilling skiftet, en vanlig slemmer 8 skilling, andre arbeidere ca. 7 skilling. Overtid ble betalt med 1 skilling timen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet