Quisling, Jon Lauritz (1844 – 1930)

Prest, f. i Fyresdal hvor han var sogneprest 1879-93, deretter res. kap. til Bragernes 1893-1900, senere sogneprest til Gjerpen og prost i Skien. Utga lokalhistoriske bøker og andre skrifter, bl.a. «Om aanderne og englerne» (1890) og «De hellige engle» (1892).

Cookies | Personvern

bn